Aktivnosti v aprilu 2018

Že v šolskem letu 2017/2018 smo na šoli začeli z aktivnostmi na temo 200 let šolstva. V sredo in četrtek, 4. in 5. aprila 2018, smo izvedli dneva dejavnosti. Ob časovnem traku, ki je zaobjel različna obdobja razvoja šolstva v Šempetru v preteklih 200 letih, so učenci v dveh dneh obiskali in aktivno sodelovali v osmih delavnicah. Te so zasnovali in izvedli naši učitelji s pomočjo nekaterih zunanjih sodelavcev. Učenci so bili razdeljeni v 16 mešanih skupin, kar pomeni, da so se družili učenci od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. razreda in učenci od 7. do 9. razreda. Povedali so nam, da jim je bilo tovrstno druženje zelo všeč. Učenci so se preizkusili v plesu, petju, rokodelskih spretnostih, pisanju …      
https://200let.splet.arnes.si/wp-admin/post.php?post=323&action=edit#