Ob dvestoletnici šolstva so na šoli izdali tudi zbornik kot spomin in zahvalo za dolgoletno tradicijo izhajanja šolskih glasil, pripravili pa so tudi razstavo, skupek slik in predmetov zadnjih dvesto let, ki so si jo lahko obiskovalci kasneje ogledali v avli šole, ter videoprojekcijo številnih preteklih šolskih dejavnosti.

Vidno zadovoljno občinstvo, med katerimi sta bila tudi žalski župan Janko Kos ter dr. Jolanda Lazar, direktorica Direktorata za predšolsko vzgojo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je ob koncu veselo pritegnilo šolski himni, ki je prežeta z mladim ustvarjalnim nemirom, željo po znanju in upanjem na svetlo prihodnost šolstva v Šempetru. Še na dvesto izjemnih let!