Pri pouku izbirnih predmetov računalništva in interesni dejavnosti smo ustvarjali razglednice šole. Učenci so sami posneli fotografije in jih nato oblikovali. Projekt je bil zelo obsežen in zahteven. Naj vam predstavimo nekaj razglednic, ki so nastale.