Nedeljska šola

Vrnili smo se v v preteklost, kjer je pouk potekal na drugačen način.